Çek Cumhuriyeti Seyahat Sağlık Sigortası

Çek Cumhuriyeti Seyahat Sağlık Sigortası

Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası Çek Cumhuriyeti'ne seyahat edecek olan Türk vatandaşları için vize başvurusu gereklilikleri arasında yer almaktadır. Çek Cumhuriyeti Schengen'e üye ülkeler arasında yer almaktadır. Bu sebeple Çek Cumhuriyeti'ne seyahatlerde alınan vize ve sigorta, geçerlilik tarihleri boyunca diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olacaktır. Vize başvurusunda en önemli evraklar arasında yer alan seyahat sağlık sigortası poliçesinin konsolosluk şartlarına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Sigortası olmadan ya da istenen şekillerde düzenlenmemiş sigorta ile başvuran kişilerin başvurusu geçersiz sayılmaktadır.

Seyahat sigortası, seyahat edilecek ülke ya da ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Ülke konsolosluklarının vize prosedürleri değişiklik gösterse de Schengen ülkeleri genellikle benzerlik göstermektedir. Yalnızca Çek Cumhuriyeti değil diğer Schengen ülkelerine yapılan vize başvurularında da yapılan sigortanın 30.000 Euro teminatlı olması gerekmektedir. Bununla birlikte sigorta düzenlenirken geçerlilik süresi son derece önemlidir. Poliçe düzenlenme tarihlerinin en az seyahat süresi kadar olması gerekmektedir. Sigorta ücretleri, sürelerinin belirlenmesi ve teminatları gibi seyahat sağlık sigortasına ilişkin gereken tüm bilgiye yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Çek Cumhuriyeti Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Yukarıda bahsedilen Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası ile Çek Cumhuriyeti vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası pek çok açıdan benzerlik gösterir. Genel itibariyle sigortanın amacı, kişiyi seyahat esnasında olası pek çok problem karşısında güvence altına almaktır. Yalnız sigorta teminatları değil, sigorta gereklilikleri de benzer durumdadır. Seyahat sigortasının seyahatten önce yapılması ve sürelerinin en az seyahat tarihi kadar olması gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde 90 güne kadar yapacakları turistik Türkiye seyahatlerinde vizeden muaftır. Bu sebeple turistik seyahatlerinde vize başvuru yapmalarına gerek yoktur. Fakat özel amaçlar ile seyahat edecek yabancıların Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine vize için müracaat etmeleri gerekmektedir. Çek Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye vizesi seyahat sigortası yapılırken yabancının kimlik bilgilerinin, seyahat başlangıç ve bitiş tarih aralıklarının sisteme girişi yapılmaktadır. Yalnızca sigorta, seyahat tarihinden bir gün önce başlayıp bir gün sonra bitmelidir.

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs dolayısıyla sigorta şirketleri tarafından seyahat sağlık sigortası teminatlarına bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar turist koruma ve destek sigortası gibi koronavirüs teminatlı sigortalardır. Covid-9 teminatlı sigorta, olası korona virüsüne yakalanması halinde turist için gerekli tedavi giderlerini karşılamaktadır.

Çek Cumhuriyeti Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası düzenlenirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü seyahat sağlık sigortası, kişiyi olumsuz durumlarda güvence almasının yanı sıra vize başvuru evrakları arasında yer alması gereken zorunlu evraklardan biridir. Bu sebeple konsolosluk ölçütlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Schengen ülkeleri konsolosluklarının evrak listesi güncellemelerinin takibi yapılmalı ve poliçeye ilişkin gerekliliklere özen gösterilmelidir. Elle düzenlenen poliçeleri konsolosluk kabul etmemektedir. Bu sebeple sigorta için yardım alınan kişinin vize ve konsolosluklar konusunda bilgi ve deneyimli olmasına dikkat edilmesi kişinin yararına olacaktır.

Seyahat sağlık sigortası yapılırken, adına sigorta düzenlenecek kişi ya da kişilerin kimlik, pasaport ve seyahat bilgilerinin girişi yapılmaktadır. Online seyahat sigortası ile bu işlem yalnızca dakikalar içerisinde yapılmakta olup ödemenin yapılmasının ardından kişi adına düzenlenmiş poliçe evrakı ile makbuzlar cihaza indirilebilmektedir. Poliçe sigorta yapılan şirketinin antetli kağıdına yazdırıldıktan sonra konsoloslukların gereklilikleri göz önünde bulundurularak imzalı ve kaşeli olarak kişiye teslim edilmektedir. Konsolosluğun belirttiği şekillerde evrakları hazır bulunan kişinin randevu günü diğer başvuru evrakları ile birlikte poliçeyi de ibraz etmesi gerekmektedir.

Çek Cumhuriyeti Seyahat Sağlık Sigortası Süresi Nasıl Belirlenmelidir?

Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası süresi belirlenirken seyahat süresini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Sigortanın en az planlanan seyahat süresi kadar olması ve o tarih aralıklarını kapsaması gerekmektedir. Tarih belirlenirken, konsolosluğa beyan edilen seyahat tarihinden bir gün önce başlayacak ve seyahat dönüşü itibariyle bir gün sonra bitecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Yalnızca poliçe değil başvuruda ibraz edilen tüm evrakların birbiri ile uyum içerisinde olması ve tutarsız olmaması gerekmektedir. Bu sebeple konsolosluğa başvuru formunda ve vize talep dilekçesinde beyan edilen seyahat tarihlerinin uçak rezervasyonu, otel ya da oda rezervasyonu ve sigortada da bulunması gerekmektedir. Bu sebeple en az seyahat tarihleri kadar olması gerekmektedir.

En az seyahat süresi kadar yapılması gerekirken, seyahatin uzaması ihtimaline karşı kişi için daha uzun süreli bir sigorta da düzenlenebilir. Bunun yanı sıra sürekli seyahate çıkan biri için ya da yakın zamanda başka seyahatler planlayan biri için sürekli kısa süreli sigorta düzenlemek yerine, tüm seyahatleri kapsayan uzun süreli bir sigorta düzenlenmesi daha makul olacaktır. Bu durumda her vize başvurusunda ya da her seyahatte ayrı işlem yapmak için harcanan cüzi oranlarda nakit ve vakit kaybı önlenebilir.

Çek Cumhuriyeti Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası sigorta şirketlerinden satın alınabilen bir hizmettir. Fakat güncel vize prosedürlerine uygun olarak düzenlendiğinden kişinin emin olması adına vize süreçlerine hakim olan biri aracılığıyla düzenlenmesi daha yararlı olacaktır. Poliçe gereklilikleri konsolosluklar tarafından belirlenmektedir. Doğru bir seyahat sağlık sigortası için güncel evrak listesinin kontrol edilmesi gerekebilir. Vize Merkezi aracılığıyla yapılan seyahat sağlık sigortaları vize başvuruları gerekliliklerini tümüyle karşılamaktadır. Bu sayede başvuru sahibinin vize müracaatı esnasında herhangi bir aksaklık yaşanması önlenmiş olur.

Seyahat sağlık sigortası başvuru evraklarından en önemlileri arasında yer almaktadır. Bu sebeple düzenlenen poliçenin başvurudan önce kontrol edilmesi, başvuru esnasında herhangi bir problem yaşanmaması adına oldukça önemlidir. Eksik ya da hatalı evraklar ile yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır. Bu da başvurunun ve hatta seyahatin aksamasına ve planlarda değişiklik yapılması gerekliliğine sebep olabilir. Bunun gibi durumlar yaşamamak için diğer vize başvuru evrakları gibi sigorta konusunda da bir uzman ile görüşülmesi ve onun aracılığıyla sigorta düzenlenmesi gerekmektedir. Böylelikle vize prosedürlerine hakim olmayan başvuru sahibinin detaylar üzerinde düşünmesine gerek kalmayacaktır.

Çek Cumhuriyeti Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Hem Çek Cumhuriyeti vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası ve hem de Türk vatandaşlarına düzenlenen Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası temelde aynı amacı taşıyan ürünlerdir. Seyahat sigortası, kişinin seyahat esnasında yaşaması muhtemel bazı problemler karşısında oluşan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teminatlar içerir. Bu teminatlardan bahsetmeden önce, Çek Cumhuriyeti'ne seyahat edecek olan umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları için seyahat sağlık sigortasının bir zorunluluk olduğunu belirtmek gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortası olmayan kişilerin vize başvuruları alınmamaktadır. Bu sebeple başvurudan önce seyahat edecek kişi ya da kişilerin her birinin adına düzenlenmiş poliçesi bulunmalıdır.

Schengen'e üye ülkeler arasında yer alan Çek Cumhuriyeti'ne seyahat edecek olan kişilerin adına düzenlenen seyahat sigortası, poliçede belirtilen tarih aralığı boyunca diğer Schengen ülkelerinde de geçerlidir. Bu sebeple sigortalı kişinin bu tarihler arasında yapacağı; İsveç, Slovenya, İsviçre, Letonya, Portekiz, Polonya, Danimarka, Slovakya, Malta, Norveç, Lüksemburg, Hollanda, Litvanya, İzlanda, Macaristan, Yunanistan, Almanya, İtalya, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Lihtenştayn, Estonya, Belçika, Avusturya ve İspanya seyahatlerinde tekrar sigorta yaptırmasına gerek yoktur.

Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası teminatlarına kişinin talep etmesi halinde ek teminatlar da eklenebilmektedir. Seyahat sağlık sigortası genelde, sigortalı kişinin seyahati esnasında geçirdiği kaza, hastalık ya da yaralanma bulunuyorsa devreye girmektedir. Kişinin seyahat esnasında vefat etmesi halinde de gerekli masrafların karşılanacağına dair ana teminatlar da bulunmaktadır. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda seyahat sigortası ana teminatlarının genelde aşağıda listelenmiş şekilde olduğunu söylemek mümkündür.

 1. Adına seyahat sigortası düzenlenmiş olan kişinin, seyahat anında yaralanma ya da hastalanma gibi durumlarında sağlık merkezine nakil giderleri karşılanmaktadır.
 2. Geçerli bir seyahat sigortası bulunan kişinin seyahat esnasında hastalık geçirmesi ve bundan dolayı konaklamasının uzaması halinde konaklama bedelleri karşılanmaktadır.
 3. Çek Cumhuriyeti seyahat sigortası olan kişinin seyahat esnasında aile bireylerinden birinin vefat etmesi halinde, kişinin ülkeye dönmesi için gereken yol ve diğer masraflarının karşılanması sigorta teminatları arasında yer alır.
 4. Çek Cumhuriyeti seyahat sigortası olan kişinin seyahati sırasında karşılaştığı hastalık gerekçesiyle konaklama süresi uzamış ise kendi ülkesinden bir yakınının refakatçi olarak Çek Cumhuriyeti'ne getirilmesi ile oluşan yol ve diğer masrafların karşılanması da ana teminatlar arasında yer almaktadır.
 5. Çek Cumhuriyeti seyahat sigortası olan kişinin seyahat sırasında acil ihtiyacı halinde ilaç masraflarının karşılanması da ana teminatlar arasında yer almaktadır.
 6. Çek Cumhuriyeti seyahat sigortası olan kişinin vefat etmesi halinde cenaze defin, nakil giderlerinin karşılanması ya da cenazeye eşlik edecek kişinin yol masrafı gibi oluşacak giderlerinin karşılanmasına yönelik teminatlar da bulunmaktadır.

Çek Cumhuriyeti Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası seyahatten önce hazırlanmış olmalıdır. Bir sene ile bir yıl arasında düzenlenebilen seyahat sigortasının 0 ile 75 yaş aralığında bulunan seyahat eden herkes için yapılması gerekmektedir. Seyahat etmeden önce yapılan vize başvurularında sigorta evrakının muhakkak ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple başvuru gününden önce kişinin ve varsa seyahat eden başkalarının adına poliçe düzenlenmelidir. Sigorta düzenleyen şirketin antetli kağıdına çıktı alınmış poliçenin kaşe ve ıslak imzalı olarak başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.

Başvurudan önce diğer başvuru evrakları gibi seyahat sağlık sigortası da kontrol edilmelidir. Eksik, güncel olmayan ve hatalı evraklar ile yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır. Bu sebeple evrakların eksiksiz ve doğru şekillerde hazırlandığından emin olmak için başvuru son gününe bırakılmaması ve başvurudan önce evrakların kontrol edilmesi son derece önemlidir. Vize uzmanları aracılığıyla yapılan başvurularda pek çok işlemin takibi uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla bir uzmandan yardım alınıyorsa kişinin evrak takibini yapmasına gerek bulunmamaktadır. Seyahat sağlık sigortası ücretleri hakkında bilgi almak için yazının devamında yer alan açıklamaları okuyabilirsiniz.

Çek Cumhuriyeti Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Seyahat sağlık sigortası ücretleri büyük ölçüde seyahat süresine göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası ücretlerini belirleyen tek hususun seyahat süresi olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Sigortada ek teminat talep edilip edilmemesi, gidilecek ülke ya da ülkeler, seyahat planı, sigorta teminatı gibi hususlar sigorta ücretini belirleyen diğer hususlardır. Bu sebeple sigorta ücretine yanıt ararken öncelikle bu durumların cevabı bilinmelidir. Seyahat planına göre değişen sigorta ücretleri hakkında net bir bilgi vermek mümkün değildir.

Güncel sigorta ücretleri hakkında net bir bilgi vermek için başvuru sahibinin seyahat planını aktarması gerekmektedir. Seyahati planlanan ülkeye göre seyahat sigortası değişiklik göstermektedir. Ülke konsoloslukları arasında değişiklik gösteren en belirgin seyahat sigortası özelliği teminatıdır. Schengen ülkeleri 30.000 Euro teminatlı sigorta gerekliliği olduğunu belirtirken, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler için geçerli seyahat sigortası ise 50.000 USD teminatlıdır.

Sigorta ücretlerini belirleyen bir diğer husus ise sigortada ek teminat yer alıp almaması ile ilişkilidir. Bazı durumlarda kişi, ana teminatlar dışında başka teminatların da sigortada yer almasını isteyebilir. Örneğin bazı ek teminatlar ile sağlık teminatları dışında seyahat de güvence altına alınabilmektedir. Bagaj kaybolması, seyahatin iptal edilmesi ya da yarıda kesilmesi ve pasaport kaybolması gibi durumların temin edilmesi de Çek Cumhuriyeti seyahat sağlık sigortası ile mümkündür. Tüm bunların sonucunda seyahat sağlık sigortası için ödenen ücretler çok maliyetli değildir. Aksine küçük ve basit bir ağrıdan, ciddi bir hastalık ya da yaralanmaya kadar gerekli tüm sağlık hizmetini karşılayan sigorta için ödenen ücretler oldukça uygundur.

Çek Cumhuriyeti Covid 19 Seyahat Sigortası

Çek Cumhuriyeti Covid 19 seyahat sigortası seyahatten önce yapılan sigorta türleri arasında yer almaktadır. Diğer sigorta türleri ile arasındaki en belirgin unsur koronavirüs teminatı içeriyor olmasıdır. Koronavirüs teminatı, olası bir hastalık durumunda doğabilecek çeşitli olumsuzluklar karşısında kişiye destek olmaktadır. Bu kapsamda tıbbi muayene ve müdahaleler, ilaçlar, konaklama masrafları vb. sigorta kapsamında karşılanmaktadır. Pandemi sürecinde seyahat ederken alınması gereken en büyük önlemlerden biri koronavirüs teminatlı sigorta ile seyahat etmektir. Bu sigorta ile kişinin sağlığı güvence altına alınmaktadır.

Kovid-19 teminatlı Çek Cumhuriyeti yurtdışı seyahat sağlık sigortası tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs karşısında kişiyi korumaktadır. Kişinin yurt dışında ülkesinden uzakta iken başına gelebilecek problemlerin en büyüğü sağlık problemidir. Bu sağlık problemi, koronavirüs olduğunda ise daha endişe verici bir boyuta ulaşmaktadır. Bu süreçte alınan hijyen ve diğer önlemlerin yanı sıra seyahatten önce koronavirüs teminatlı bir sigorta yaptırılması güven içerisinde seyahat edilmesi açısından oldukça önemlidir. Çek Cumhuriyeti Covid 19 seyahat sigortası kişiye hastalık teşhisi konmasını ve diğer tüm sağlık hizmetlerinden maddi kayıp yaşamadan faydalanabilmesini sağlamaktadır.

En sık sorulan sorulardan biri de Koronavirüse özel Çek Cumhuriyeti seyahat sigortası içeriğinde neler bulunduğudur. Poliçede yer alan teminatlarda, sigorta tarafından karşılanan konular açıkça belirtilmiştir. Sigorta yalnızca sağlık merkezinde değil, karantina sürecinde konaklama ya da gıda ihtiyaçları gibi durumlarda da kişiye destek olmaktadır. Sigorta sayesinde kişi, pek çok sektör gibi sağlık hizmetlerinin de maliyetli olduğu Avrupa ülkelerinde, maddi kayıp yaşamadan ihtiyacı olan hizmeti almaktadır. Koronavirüse özel yurtdışı Çek Cumhuriyeti seyahat sigortası aşağıdaki durumlarda devreye girmektedir.

 • Hayati risk taşıyan ve acil müdahale gereken durumlar karşılaşılması halinde sağlık merkezine nakil işlemlerinde,
 • Hastalık teşhisinin konması adına yapılan test ve muayenelerde,
 • Teşhis konan kişiye düzenlenen yatarak ya da ayakta tedavilerde,
 • Acil ilaç ihtiyaçlarında,
 • Tıbbi danışmanlık hizmetlerinde, (Tıbbi her konuda bilgi ve tavsiye veren danışmanlık hizmetinde ilaç önerilmesi ve teşhis konması yer almaz.)
 • Vefat eden kişinin cenaze nakil işlemlerinde,
 • Tedavisi tamamlanan kişinin ülkesine nakli gibi konularda devreye girmektedir.